Семінари

Фейки в ЗМІ: як розпізнати й протистояти

 3 квітня 2019

Тренер: Олена Євтушенко, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: надати базові знання про фейк та маніпуляцію, заохотити до критичного аналізу медійної інформації за допомогою наданого інструментарію.

Учасники семінару-тренінгу:

 • в ігровій формі знайомилися з поняттям маніпуляції, основними маркерами, за якими її можна розпізнати;
 • розглядали ситуації, коли фейки можуть слугувати цілям маніпуляції;
 • проходили “Фейкотест” від VoxUkraine, який на прикладах з українського інформаційного простору дозволяє побачити, наскільки тонка межа між фейками й правдою.
 • вправляються в здатності шукати фейки серед типових заголовків ЗМІ, обговорювали їхні результати й таким чином спільно приходили до основних рецептів, як можна розпізнати фейки і чи завжди їх варто боятися.

Журналістика: між суспільною місією та бізнесом

 3 квітня 2019

Тренер: Юлія Козир, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: розповісти учасникам, у чому полягає суперечливість між журналістикою як соціальним
інститутом та журналістикою як бізнесом, і, у зв’язку з цим, пояснити, чому незалежна
журналістика, на яку можна покладатися у висновках і судженнях і в якій можна не сумніватися, –
недосяжний ідеал.

Учасники семінару-тренінгу:

 • розглядали, як суперечність «соціальний інститут – бізнес» відображається на контенті на
  прикладі заголовків публікацій інтернет-видань;
 • вивчали ознаки заголовка, які вказують, що матеріал розрахований на «накручування»
  переглядів, а не на чесне інформування.

Конфліктно-сенситивна журналістика: актуальність та ризики

19 березня 2019

Тренер: Юлія Бондаренко, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: пояснити, які підходи та методи дозволяють ЗМІ надавати громадськості більш
повну, об’єктивну, достовірну інформацію про конфлікти, навчити розпізнавати якісну журналістику про конфлікти.

Учасники семінару-тренінгу:

 • з’ясували роль ЗМІ в умовах конфлікту;
 • визначили обов’язки журналіста при висвітленні конфліктів;
 • розглянули приклади якісного та неякісного інформування про конфлікти.

Маніпуляції, пропаганда, викривлення інформації

14 березня 2019

Тренер: Тетяна Ковальова, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: розвинути навички студентів критично мислити при відборі та опрацюванні мас-медійної інформації.

Учасники семінару-тренінгу:

 • вчилися застосувати елементи верифікації та фактчеку, виконуючи вправи на перевірку інформації;
 • розглядали деякі способи втручання в інформаційну безпеку держави і наслідки цього.

Вміння критично мислити в перенасиченому інформаційному
просторі. Майстерність інтерв’ю: головні правила вдалого інтерв’ю

11 січня 2019

Тренери: Інна Сипченко, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ

Раїса Стоян, тележурналіст, член Національної спілки журналістів, провідний фахівець кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: на прикладах вдалих та «провальних» інтерв’ю з практики українських журналістів показати учасникам важливість ретельної підготовки до інтерв’ю, морально-психологічні та етичні аспекти жанру інтерв’ю; дати можливість випробувати здобуті знання при проведенні власних телевізійних інтерв’ю.

Учасники семінару-тренінгу:

 • з’ясували відмінність між інтерв’ю як самостійним жанром та методом збору інформації;
 • обговорили вимоги, що ставляться до професійного інтерв’юера, необхідність ретельної підготовки та компетентність журналіста як невід’ємну складову гарного інтерв’ю;
 • розмірковували про те, до чого слід бути готовим, спілкуючись із політиками, представниками влади та бізнесу;
 • переглядали відео щодо того, як не варто спілкуватися зі своїм гостем;
 • отримали навички користування відеокамерою, радіомікрофоном, спробували сили у ролі ведучого новин з елементами інтерв’ю.

Технологія виготовлення інформаційного радіовипуску

28 грудня 2018

Тренер: Інна Гаврилюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: надати теоретичні основи для створення новинних радіовипусків та навчити працювати в команді над створенням шкільних інформаційних радіовипусків.

Учасники семінару-тренінгу:

 • разом із викладачем обговорювали основні технології та принципи створення новинних радіовипусків. Зокрема, з’ясували специфіку верстки радіоновин, оформлення мікрофонної папки, розглянули структуру радіоповідомлення, вимоги до побудови радіоновин, особливості мови радіо;
 • працювали в командах над створенням шкільних інформаційних радіовипусків;
 • слухали змонтовані радіовипуски, обговорювали свої роботи та роботи учасників інших команд.

 

Інфографіка як інструмент формування конкурентоспроможності сучасних ЗМІ

12 вересня 2018 рік

Тренер: Ярослав Яненко, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, керівник секції “Реклама і зв’язки з громадськістю” кафедри журналістики та філології.

Мета: сформувати в учасників розуміння інфографіки як інструменту творення конкурентоспроможності сучасних ЗМІ.

Учасники семінару-тренінгу:

 • оволоділи первинними навичками тематичного аналізу інфографіки;
 • навчилися на практичному рівні розрізняти основні види інфографіки, структурувати дані;
 • засвоїли методи визначення виду інфорграфіки, вибору дизайну, актуалізації важливих даних та ін.

Основи медіаграмотності: методика аналізу та коригування теми й тематичної структури повідомлення

13 червня 2018 рік

Тренер: Ольга Сидоренко, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: навчити аналізувати текст, розрізняти предмет мовлення і тему тексту, структурувати повідомлення.

Учасники семінару-тренінгу:

 • оволоділи первинними навичками тематичного аналізу тексту;
 • на практичному рівні навчилися розрізняти предмет мовлення і тему тексту;
 • навчилися структурувати повідомлення відповідно до обраної теми та способів тематичного розгортання;
 • пофразово визначати тематичну систему твору;
 • прогнозувати читацькі реакції та ін.

Фотографія – основа зображальної інформації

20 березня 2018 рік

Тренер: Людмила Дудченко, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: навчити орієнтуватись у світі мас-медіа та критично сприймати зображальну інформацію, яка надходить із різних медіаканалів.

Учасники семінару-тренінгу навчилися:

 • бути активним користувачем медіа, який замислюється над тим, що він бачить на фото;
 • критично сприймати фотоматеріали, які пропонують медіа;
 • аналізувати бачене;
 • захиститися від негативних візуальних впливів.

Збалансованість інформації у мас-медіа: дотримання за формою, порушення за змістом

06 лютого 2018 рік

Тренер: Юлія Козир, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики та філології СумДУ, редактор корпоративного сайту

Мета: допомогти майбутнім журналістам критично й глибше зрозуміти сутність стандарту збалансованості; розвинути їхнє вміння оцінювати рівень збалансованості в медіатекстах за змістом, а не за формою, а також визначати причини порушення балансу.

Учасники семінару-тренінгу:

 • поглибили розуміння збалансованості як стандарту журналістики, у тому числі труднощів, із якими стикається журналіст, намагаючись досягти балансу висвітлення;
 • ознайомилися та критично оцінили досвід української служби BBC щодо забезпечення збалансованого висвітлення тем;
 • удосконалили навички оцінки журналістських текстів на предмет збалансованості;
 • розвинули вміння визначати причини порушення збалансованості в журналістських публікаціях;
 • училися розробляти рекомендації авторам-журналістам для поліпшення рівня збалансованості в публікаціях.

 Журналістика толерантності

06 лютого 2018 рік

Тренер: Тетяна Ковальова, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: навчити критично сприймати, аналізувати та створювати журналістські матеріали на теми, що торкаються людей з інвалідністю

Учасники семінару-тренінгу навчилися:

 • виокремлювати «справжній» інформаційний привід у подіях за участю людей з інвалідністю;
 • визначати принципи відбору та подання інформації про людей з інвалідністю;
 • використовувати толерантні вислови в текстах, які торкаються тем вразливих груп.

Ребрендинг та інбриндинг української освіти: англіцизми в лексичній системі сучасних ЗМІ

22 грудня 2017 рік

Тренер: Ірина Серебрянська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ

Мета: визначити місце іншомовної лексики, зокрема англіцизмів, у текстах сучасних ЗМІ, а також їх функції в мові журналіста

Учасники семінару-тренінгу навчилися:

 • грамотно послуговуватися іншомовною лексикою;
 • добирати влучні відповідники до англійських слів;
 • поповнили свій словниковий запас новою актуальною лексикою;
 • досягати емоційності та експресії в роботі над власними текстами.

Керівні принципи створення журналістських матеріалів про представників соціально вразливих груп

29 листопада 2017 р.

Тренери: Тетяна Ковальова та Інна Сипченко

Учасники семінару-тренінгу навчилися:

 • розрізняти стереотипне та якісне подання інформації в журналістських матеріалах про представників соціально чутливих аудиторій;
 • аналізувати тексти з огляду дотримання стандартів балансу, достовірності, відокремлення фактів від коментарів;
 • виявляти оціночну лексику і мову ворожнечі;
 • виокремлювати «справжній» інформаційний привід у подіях за участю людей з інвалідністю, представників ЛГБТ спільноти, ВІЛ-інфікованих, етнічних і національних меншин та ін.